Uriol Gilibets

Uriol Gilibets és guionista. No és escriptor perquè no guanya diners amb això. Tot i que li agradaria molt perquè el seu pare n'estaria molt orgullós. Viu en un poble.