Bel Quintana

La Bel és un animal bípede. També és oficinista i, a estones, dramaturga i actriu.